Όλα τα άρθρα

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο Νόμος 4937/2022: Ηλεκτρονική επίδοση εγγράφων στην ποινική και πολιτική δίκη- Αλλαγές σε ΚΠΔ και ΚΠολΔ

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο Νόμος 4937/2022 “Ψηφιοποίηση των διαδικασιών επιδόσεων εγγράφων και αποδέσμευση της Ελληνικής Αστυνομίας από τη διενέργεια επιδόσεων εγγράφων της ποινικής και πολιτικής δίκης και λοιπές επείγουσες διατάξεις”. Στο Μέρος Α προβλέπονται τροποποιήσεις σε άρθρα του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

Περαιτέρω, με το άρθρο 14 του νόμου, τροποποιείται το άρθρο 122 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Ειδικότερα:

Στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 122 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (π.δ. 503/1985, Α΄ 182) διαγράφεται η αναφορά στο όργανο της ελληνικής αστυνομίας ή της δασοφυλακής και το άρθρο 122 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Η επίδοση κάθε εγγράφου γίνεται με δικαστικό επιμελητή διορισμένο στο δικαστήριο, στην περιφέρεια του οποίου έχει την κατοικία ή τη διαμονή του, όταν γίνεται η επίδοση, εκείνος προς τον οποίο αυτή απευθύνεται.

2. Οι επιδόσεις που γίνονται με την επιμέλεια του δικαστηρίου μπορούν να γίνουν και από ποινικό κλητήρα της περιφέρειας ή από τον γραμματέα του δήμου.

3. Αν δεν υπάρχει δικαστικός επιμελητής στον τόπο της επίδοσης ή αν κατά την κρίση του εισαγγελέα πρωτοδικών ή του ειρηνοδίκη της περιφέρειας όπου πρόκειται να γίνει η επίδοση είναι δύσκολη η μετάβαση του δικαστικού επιμελητή στον τόπο αυτόν, η επίδοση μπορεί να γίνει και από ποινικό κλητήρα της περιφέρειας ή από τον γραμματέα του δήμου που ορίζεται από τον προαναφερόμενο εισαγγελέα η ειρηνοδίκη.

4. Με διατάγματα που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, μπορεί να καθιερωθεί και η επίδοση με το ταχυδρομείο ή με τηλεγράφημα ή τηλέφωνο, όλων ή μερικών από τα προαναφερόμενα έγγραφα και παράλληλα να οριστεί ο τρόπος με τον οποίο θα γίνεται και θα αποδεικνύεται η επίδοση.».

πηγή: legalnews24

0

Ποιοι μπορούν να εκμεταλλευτούν τις διατάξεις συνταξιοδότησης για τα μειωμένα όρια ηλικίας

Διαβατήριο εξόδου στη σύνταξη πριν από τα 62 έχουν φέτος 8 κατηγορίες ασφαλισμένων.

Πρόκειται για ασφαλισμένους στο ΙΚΑ, στο Δημόσιο και σε άλλα Ταμεία οι οποίοι μπορούν να εκμεταλλευτούν τις ευνοϊκές διατάξεις συνταξιοδότησης και τα μειωμένα όρια ηλικίας που ισχύουν έως το τέλος του έτους. Και αυτό καθώς φέτος ολοκληρώνεται η μεταβατική περίοδος σύγκλισης όλων των ειδικών ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης στον γενικό κανόνα της εξόδου στα 62 ή τα 67 που θα ισχύσει από την 1/1/2022.

Περισσότερα →

0