Οικογενειακό Δίκαιο

Πρόταση Νόμου περί Συμφώνου Ελεύθερης Συμβίωσης και για ομοφυλόφιλους.

Μετά την υποχώρηση της ΝΔ στην τροπολογία  για σύμφωνο ελεύθερης συμβίωσης μεταξύ ομοφυλόφιλων ζευγαριών, και την κατακραυγή που υπήρξε τόσο στην κοινωνία, όσο και στο εσωτερικό του κόμματος, το Σύριζα κατέθεσε στις 25-11-2013 πρόταση νόμου περί «Συμφώνου Ελεύθερης Συμβίωσης», όπου στο άρθρο 1 αυτού αναφέρετε η σύσταση του, είτε μεταξύ ετερόφυλων ζευγαριών, είτε μεταξύ του ιδίου φύλου, όπου η συμφωνία καταρτίζεται με συμβολαιογραφικό έγγραφο, το οποίο γνωστοποιείται και καταχωρίζεται σε ειδικό ληξιαρχικό βιβλίο.

Στα επιμέρους άρθρα της προτάσεως νόμου, αναφέρονται οι προϋποθέσεις σύναψης, η σχετική ακυρότητα και ο τρόπος λύσης του συμφώνου, ενώ περεταίρω περιγράφονται οι έννομες σχέσεις του ζευγαριού που θα απορρέουν από το σύμφωνο, όπως το επώνυμο, οι περιουσιακές σχέσεις, κλπ.

Άξιο αναφοράς αποτελεί το γεγονός, ότι γίνεται μνεία και σε επώνυμο τέκνων, όπως και στη γονική μέριμνα αυτών, αφήνοντας ανοικτό το δρόμο για απόκτηση τέκνων ομοφυλόφιλων ζευγαριών.

Τέλος, ρητά αναφέρεται, ότι το σύμφωνο συμβίωσης επιφέρει σε υπηκόους τρίτης χώρας άδεια διαμονής, στην περίπτωση συμβίωσης με Έλληνα πολίτη ή άλλης Ευρωπαϊκής χώρας, καθώς και όλα τα δικαιώματα που θα υπήρχαν σε περίπτωση έγγαμης συμβίωσης.

Δειτε την προταση νομου
0

Γάμος διάρκειας έξι μηνών. “Ους ο Θεός συνέζευξεν, άνθρωπος μη χωριζέτω;”

Με νέο νόμο που ψηφίστηκε από το ελληνικό κοινοβούλιο καθιερώθηκε καινούρια διαδικασία έκδοσης συναινετικού διαζυγίου. Σύμφωνα λοιπόν με το άρθρο 3 παρ. 2 του Νόμου 4055/2012 (ΦΕΚ Α 51 12-03-2012) περί Δίκαιης Δίκης και εύλογης διάρκειας αυτής,  «το άρθρο 1441 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: Οι σύζυγοι μπορούν με έγγραφη συμφωνία να λύσουν το γάμο τους, εφόσον έχει διαρκέσει τουλάχιστον έξι μήνες πριν από την κατάρτισή της. Η συμφωνία αυτή υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη και από τους πληρεξουσίους δικηγόρους τους ή μόνον από τους τελευταίους, Περισσότερα →

0