Δημοσιεύσεις

Άδεια διαμονής δεύτερης γενιάς στους αιτούντες ανθρωπιστικών λόγων

Με τροπολογία που κατατέθηκε την Παρασκευή 12-06-2014 στην τελευταία επιτροπή για το Νομοσχέδιο της κτήσης Ελληνικής Ιθαγένειας, ορίζεται ότι προστίθενται διατάξεις  στο άρθρο 136 και 138 του νόμου 4251/2014, ήτοι παράγραφος 19 και παράγραφοι 18 και 19  αντίστοιχα, βάσει των οποίων αιτήσεις χορήγησης άδειας διαμονής  για ανθρωπιστικούς λόγους που αφορούν γέννηση ή εξαετή φοίτηση, παραμένουν στο φορέα που κατατέθηκαν, ήτοι Υπουργείο Εσωτερικών ή Αποκεντρωμένη Διοίκηση, κατατίθεται όμως πρόσθετο παράβολο προκειμένω να ενταχθεί η αίτηση στις τροποποιούμενες διατάξεις που έρχονται και υπάγονται οι αιτήσεις αυτές στη δεύτερη γενιά με πενταετή άδεια διαμονής. Δηλαδή όσοι κατέθεσαν αίτηση για ανθρωπιστικούς λόγους θα λάβουν άδεια διαμονής δεύτερης γενιάς.

0
  Σχετικά άρθρα