Δημοσιεύσεις

Μη εφικτή η ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών

Πολύς λόγος γίνεται τον τελευταίο καιρό για τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών σε Εφορία και ασφαλιστικά ταμεία. Υπάρχει όμως ένα στοιχείο που πολλοί οφειλέτες, οι οποίοι σπεύδουν να ενταχθούν στη νέα ρύθμιση δεν λαμβάνουν υπόψη τους και θα το βρουν αντιμέτωποι κατά τη διάρκεια της ρύθμισης.

Ο λόγος λοιπόν, γιατί δεν μπορεί να ευδοκιμήσει στην πλειονότητα των οφειλετών η νέα ρύθμιση, αποτελεί η προϋπόθεση ο οφειλέτης να είναι καθ’ όλη τη διάρκεια της ρύθμισης φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος. Δηλαδή, μέχρι να εξοφλήσει και την τελευταία δόση της ρύθμισης, πρέπει να εξοφλεί στο ακέραιο κάθε νέα οφειλή του προς δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία, πριν αυτή καταστεί ληξιπρόθεσμη. Αυτό βέβαια γίνεται ακόμη πιο δύσκολο στις περιπτώσεις των πολλών δόσεων.

Συνεπώς, έστω και σε μία στιγμή αδυναμίας εξόφλησης κάποιας οφειλής του, ο οφειλέτης καθίσταται ληξιπρόθεσμος στη νέα του οφειλή, και παράλληλα χάνει τη ρύθμιση του νόμου 4305/2014. Αυτό βέβαια έχει ως αποτέλεσμα να καθίσταται αυτόματα απαιτητό, όλο το ποσό οφειλής τη ρύθμισης, με δυσάρεστες συνέπειες που θα επιφέρουν κατασχέσεις, πλειστηριασμούς και απώλεια κατοικίας.

0
  Σχετικά άρθρα