Δημοσιεύσεις

Διαδικασία χορήγησης ταξιδιωτικών εγγράφων σε δικαιούχους διεθνούς προστασίας, καθώς και στους αιτούντες διεθνή προστασία.

Στους αλλοδαπούς ή ανιθαγενείς, οι οποίοι αναγνωρίστηκαν ως δικαιούχοι καθεστώτος του πρόσφυγα,επικουρικής προστασίας, στα μέλη της οικογένειας τους, καθώς και στους αιτούντες διεθνή προστασία,  χορηγείται μετά από αίτηση τους ταξιδιωτικό έγγραφο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 25 παρ. 1 του π.δ. 141/2013.

Η υπ’ αρ. 10566 από 28-11-2014 Κοινή Υπουργική Απόφαση, η οποία δημοσιεύθηκε στο υπ’ αρ. Β3223 από 02-12-2014 ΦΕΚ, αναγράφει ρητά τις προϋποθέσεις και τις αρμόδιες υπηρεσίες έκδοσεις των ταξιδιωτικών αυτών εγγράφων.

[gview file=»http://armoutsis.com/wp-content/uploads/3223_2014.pdf» save=»0″]
0
  Σχετικά άρθρα